Általános Szerződési Feltételek

 

 I. Alapvető rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvében (a továbbiakban: "Cseh Polgári Törvénykönyv") szereplő 89/2012. sz. törvény § 1751. és azt követő szakaszai alapján kerülnek kiadásra.

Az Eladó neve és adatai:
Jan Jezsó
Cím: Horní Branná 147
         Irányítószám: 512 36
         Cseh Köztársaság
EVNYA: 75421623, nem ÁFA-fizető

Telephely:
Aboutbag
Horní Branná147
51236
Horní Branná
Cseh Köztársaság

Elérhetőségek:
telefonszám: +420 723 046 409
E-mail-cím: aboutbag.cz@gmail.com

Banki adatok a forintban történő fizetéshez:
Banki intézmény neve: Revolut
IBAN: LT56 3250 0151 5385 1512   BIC/SWIFT: REVOLT21   Kedvezményezett neve: Jan Jezsó

Webhely címe:
www.aboutbag.hu (a továbbiakban: "Eladó")

A www.aboutbag.hu weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója a Shoptet, a.s., amelynek székhelye: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Cseh Köztársaság, cseh cégjegyzékszáma: 28935675 közösségi adószáma pedig: CZ28935675. A részvénytársaság a Prágai Városi Bíróságon van bejegyeztetve, a B 25395-ös iktatószám alatt.

2. Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák az Eladó és azon természetes személyek (a továbbiakban: „Vásárló") kölcsönös jogait és kötelezettségeit, akik a fogyasztói vagy üzleti tevékenységükön kívül eső Adásvételi Szerződést kötnek (a továbbiakban: „Adásvételi Szerződés") a www.aboutbag.hu (a továbbiakban: "online áruház") weboldalon található online felületen keresztül.

3. Az Általános Szerződési Feltételek az Adásvételi Szerződés szerves részét képezik. Az Adásvételi Szerződésben eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal szemben.

4. A jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adásvételi Szerződés magyar nyelven jönnek létre.

II. Információ az áruról és az árakról

1. Az árura vonatkozó információk, beleértve az egyes termékek árait és azok főbb tulajdonságait, az online áruház katalógusában találhatók. A termékek a hozzáadottérték -adót (HÉA), az összes hozzájuk kapcsolódó díjat, valamint a visszaküldésükkel kapcsolatos költségeket is tartalmazzák, ha a jellegüknél fogva nem lehet azokat a szokásos postai úton visszaküldeni. A feltüntetett árak mindaddig érvényesek, amíg megjelennek az online áruházban. Ez a rendelkezés nem zárja ki az Adásvételi Szerződés megkötését egyedileg megállapított feltételek mellett.

2.Az online áruház katalógusában elhelyezett termékek bemutatása csupán tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles Adásvételi Szerződést kötni ezekre a termékekre.

3. A termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat az Eladó közzéteszi az online áruházban. Az online áruházban felsorolt ​​termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut a Magyarország területén belülre szállítják.

4. Az áru vételárával kapcsolatos kedvezmények nem vonhatók össze egymással, kivéve, ha az Eladó erről másként állapodik meg a Vásárlóval.

III. Megrendelés és az Adásvételi Szerződés megkötése

1. A Vásárlónak az Adásvételi Szerződés megkötésével összefüggésben, a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségei (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) magát a Vásárlót terhelik. Ezek a költségek nem különböznek a szokásos alapdíjtól.

2. A Vásárló az alábbi módokon rendeli meg az árut:

 • felhasználói fiókján keresztül, ha korábban regisztrált egy ilyen fiókot az online áruházban,
 • a megrendelőlap kitöltésével, regisztráció nélkül.

3. A megrendelés során a Vásárló kiválasztja az árut, annak darabszámát, majd a fizetés és a szállítás módját.

4. A megrendelés elküldése előtt a Vásárló ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatait. Ezt követően a megrendelés megerősítéséhez a megfelelő gombra kattintva elküldi a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő minden kötelező információ kitöltése, valamint a Vásárló általi megerősítése annak, hogy elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

5. A megrendelés beérkezését követően az Eladó visszaigazolást küld a Vásárlónak arra az e-mail-címre, amelyet az a megrendeléskor megadott. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül az Adásvételi Szerződés megkötésének. A visszaigazolás csatolt része az Eladó aktuális Általános Szerződési Feltételei. Az Adásvételi Szerződés akkor jön létre, ha az Eladó elfogadja a megrendelést. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítés az Eladó a Vásárló e-mail-címére küldi. A megrendelés feldolgozását követően az Eladó visszaigazolást küld erről a Vásárlónak arra az e -mail-címre, amelyet az a megrendeléskor megadott. Ez a visszaigazolás tekintendő az Adásvételi Szerződés megkötésének. A visszaigazolás csatolt része az Eladó aktuális Általános Szerződési Feltételei. Az Adásvételi Szerződés azzal jön létre, hogy az Eladó visszaigazolja a megrendelést a Vásárló e-mail-címére.

6. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott követelmények valamelyikét az Eladó nem tudja teljesíteni, egy módosított ajánlatot küld a Vásárló e-mail-címére. A módosított ajánlat az Adásvételi Szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az Adásvételi Szerződés úgy azzal jön létre, hogy a Vásárló megerősíti az új ajánlat elfogadását az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail-címére.

7. Az Eladó által elfogadott minden megrendelés kötelező érvényű. A Vásárló mindaddig visszavonhatja a rendelést, amíg értesítést nem kap arról, hogy az Eladó megkapta és feldolgozta a megrendelést. A Vásárló a megrendelést telefonon vagy e-mailben mondhatja le az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott telefonszámán vagy e-mail-címén.

8. Amennyiben az Eladó nyilvánvaló technikai hibát tapasztal a termékek árának az online áruházban történő megadásakor vagy a megrendelés során, úgy nem köteles a nyilvánvalóan hibás árért leszállítani a megrendelt árut a Vásárlónak, még akkor sem, ha a korábban automatikus visszaigazolást küldött a Vásárlónak a megrendelés átvételéről a hibás feltételek mellett. Ilyen esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Vásárlót a hibáról, és egy módosított ajánlatot küld a Vásárló e-mail-címére. A módosított ajánlat az Adásvételi Szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az Adásvételi Szerződést a Vásárló által az Eladó e-mail-címére küldött visszaigazolással jön létre.

IV. Felhasználói fiók

1. A Vásárló az online áruházban egy regisztrációt követően hozzáférhet a felhasználói fiókjához. Ezen keresztül megrendelheti az árut. A megrendelés természetesen nem kötött regisztrációhoz, vagyis a Vásárló enélkül is rendelhet árut.

2. A Vásárló a regisztráció során, valamint az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vásárló köteles bármilyen változás esetén frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatait. A Vásárló által a felhasználói fiókban és a megrendelés során megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

3. A Vásárló fiókjához való hozzáférés egy felhasználónév és egy jelszó által biztosított. A Vásárló köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói fiókkal történt harmadik fél általi visszaélésért.

4. A Vásárló nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni a felhasználói fiókja használatát.

5. Az Eladó törölheti a Vásárló felhasználói fiókját, különösen akkor, ha az már nem használja ezt a fiókját, vagy ha megszegi az Adásvételi Szerződésből és a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettségeit.

6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja nem elérhető állandó jelleggel, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, vagy a harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

V. Fizetési feltételek és az áru szállítása

1. A termék/ek árát és az Adásvételi Szerződés szerinti áruszállítással kapcsolatos költségeket a Vásárló a következő módokon fizetheti ki:

 • készpénz nélküli átutalással az Eladó bankszámlájára. Banki adatok:
  IBAN: LT56 3250 0151 5385 1512
     BIC/SWIFT: REVOLT21   Kedvezményezett neve: Jan Jezsó.
 • utánvéttel az áru átvételekor

2. A Vásárló a vételárral együtt köteles megtéríteni az Eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak a megállapodásban kifejezetten másként nem szerepel, a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.

3. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.

5. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vásárlónak a vételárra vonatkozó fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg az Eladó bankszámláján jóváíródik.

6. Az Eladó nem kér előleget vagy más hasonló előzetes fizetést a Vásárlótól. A vételár kiegyenlítése az áru feladása előtt nem minősül előlegnek.

7. A bevételek nyilvántartásról szóló törvény szerint az Eladó köteles számlát kiállítani a Vásárlónak. Ezzel egyidejűleg köteles a befolyt bevételt online az illetékes adóügyi hivatal nyilvántartásába elküldeni, műszaki meghibásodás esetén legkésőbb 48 órán belül.

8. Az Eladó a megrendelt árut a Vásárló által megadott címre szállítja.

9. A szállítási mód kiválasztása az áru megrendelése során történik.

10. Az áru szállításának költségeit, a feladás és az áru átvételének módjától függően, a Vásárló megrendelése és az Eladó megrendelés-visszaigazolása tartalmazzák. Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vásárló külön kérése alapján határozzák meg, a Vásárló viseli az ezzel a szállítási móddal járó kockázatot és összes többletköltséget.

11. Ha az Adásvételi Szerződés szerint az Eladó köteles az árut a Vásárló által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, úgy a Vásárló köteles az árut átvenni. Abban az esetben, ha a Vásárló részéről felmerülő okokból az árut ismételten, vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kiszállítani, a Vásárló köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. a más szállítási móddal kapcsolatos költségek.

12. A Vevő a szállítótól való átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való jogosulatlan behatolásra utaló csomagolás megsértése esetén a Vásárló nem köteles átvenni a csomagot a szállítótól.

13. Az Eladó adóbizonylatot - számlát - állít ki a Vásárlónak. Ezt az adóbizonylatot a leszállított áru mellé csatolja.

14. A Vásárló az áru tulajdonjogát annak teljes vételárának és szállítási költségének együttes kifizetésével, de elsősorban az áru átvételével kapja meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért való felelősség annak átvételével száll át a Vásárlóra, vagy akkor, amikor a Vásárló ugyan köteles volt átvenni az árut, de ezt, az Adásvételi Szerződést megszegve, nem tette meg.

VI. Elállás a szerződéstől

1. Az a Vásárló, aki az Adásvételi Szerződést a fogyasztói vállalkozásán kívül kötötte meg, jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől.

2. Az Adásvételi Szerződéstől való elállás határideje 30 nap a megrendelt áru átvételének napjától.

3. A Vásárló, többek között, a következő esetekben nem állhat el az Adásvételi Szerződéstől:

 • szolgáltatásnyújtás, ha azt a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulásával a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt teljesítették, és az Eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Vásárlót, hogy ebben az esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
 • a Vásárló kívánsága szerint vagy konkrétan az ő személyére szabott áru esetében,
 • olyan zárt csomagolású áru esetében, amelyet a Vásárló kivett a csomagból és higiéniai okokból már nem lehetséges a visszaküldése.

4. Az elállási határidő betartása érdekében a Vásárlónak az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie az Eladónak.

5. Az Adásvételi Szerződéstől való elálláshoz a Vásárló ezt a formanyomtatványt használhatja: nyomtatvány a szerződéstől való elálláshoz.

Az Adásvételi Szerződéstől való elállási szándékát kifejező nyomtatványt a Vásárló az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail- vagy levelezési címére küldi el. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Vásárlónak a nyomtatvány átvételét.

6. A szerződéstől elálló Vásárló köteles az árut az Eladónak a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni. A Vásárló viseli az áru visszaküldésével járó költségeket, még abban az esetben is, ha az árut, a jellegéből adódóan, hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni.

7. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi neki a tőle kapott teljes pénzösszeget, beleértve az Adásvételi Szerződésben szereplő szállítási költségeket is, méghozzá ugyanolyan módon, mint ahogy azt a Vásárló kifizette. Az Eladó a kapott pénzt csak abban az esetben adja vissza más módon a Vásárlónak, ha az beleegyezését adta, és ha emiatt nem merül fel többletköltség.

8. Ha a Vásárló eláll az Adásvételi Szerződéstől, az Eladó addig nem köteles a kapott pénzt visszaadni a Vásárlónak, amíg az át nem adja az árut az Eladónak, vagy be nem bizonyítja, hogy visszaküldte a megfelelő címére.

9. A Vásárló köteles az árut sértetlenül, tisztán, a használat látható jelei nélkül, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban visszaküldeni az Eladónak. Az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani az áruban bekövetkezett károk megtérítéséhez való jogát a Vásárlónak a vételár visszatérítéséhez való jogába.

10. Az Eladó jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől készlethiány, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy szállítója az áru előállítását vagy behozatalát megszakította. Az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a megrendelésben megadott e-mail-címén, és az Adásvételi Szerződéstől való elállásról szóló értesítést követő 14 napon belül visszaküldi neki a szerződés alapján kapott teljes pénzösszeget, beleértve a szállítási költségeket is, méghozzá olyan módon, ahogy azt megkapta tőle, vagy ahogy a Vásárló azt meghatározza.

VII. Hibás teljesítésből fakadó jogok

1. Az Eladó felelősséggel tartozik a Vásárlónak a tekintetben, hogy az árú az átvételkor hibátlan állapotban van. Az Eladó különösen azért felel a Vásárló felé, hogy amikor a Vásárló átveszi az árut, akkor:

 • az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az Eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a Vásárló az áru jellege és reklámja alapján elvárhatott,
 • az áru alkalmas arra a célra, amelyet az Eladó a felhasználására megjelölt, vagy amelyre az ilyen árut általában használni szokták,
 • az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást egy egyeztetett minta vagy modell alapján határozták meg,
 • az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van,
 • az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

2. Ha a hiba az áru Vásárló általi átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az úgy tekintendő, hogy az áru már az átvétel időpontjában hibás volt. A Vásárló a fogyasztási cikkben előforduló hiba orvosolására való jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árura vagy olyan hibákra, amelyek miatt a felek alacsonyabb árban állapodtak meg, a használt áru olyan hibájára, amely megfelel az áru használatának vagy elhasználódásának a Vásárló általi átvételkor fennálló mértékének, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

3. Hiba esetén a Vásárló élhet a reklamációs jogával az Eladónál, és a következőket kérheti:

 • csere új árura,
 • áru javítása,
 • a hibának megfelelő ésszerű kedvezmény a vételárból,
 • szerződéstől való elállás.

4. A Vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől, ha:

 • az árunak jelentős mértékű hibája van,
 • az árut a hiba, vagy a javítást követő hibák megismétlődése miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni,
 • az áru nagyobb számú hibával rendelkezik.

5. Az Eladó köteles a reklamációt a székhelyen vagy a telephelyén is elfogadni. Továbbá köteles a Vásárlónak írásbeli visszaigazolást adni arról, hogy az mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma és a Vásárló a reklamáció kezelésének milyen módját kéri, valamint igazolnia kell a reklamáció kezelésének időpontját és módját, beleértve a javítást és annak időtartamának igazolását, vagy az írásos indoklását a reklamáció elutasításának.

6. A reklamációról az Eladó vagy az általa megbízott munkatárs haladéktalanul, bonyolultabb esetekben három munkanapon belül dönt. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a hiba szakszerű felméréséhez szükséges idő, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelően. A reklamációt, ideértve a hibaelhárítást is, haladéktalanul, de legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül orvosolni kell, kivéve, ha az Eladó és a Vásárló ennél hosszabb határidőben állapodnak meg. Ennek az időtartamnak a lejárta alapvető szerződésszegésnek minősül, és ilyen esetben a Vásárlónak jogában áll elállni az Adásvételi Szerződéstől. A reklamációs igény benyújtása pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a Vásárló akaratának kifejezése (a hibás teljesítéshez való jog gyakorlása) eljut az Eladóhoz.

7. Az Eladó írásban tájékoztatja a Vásárlót a reklamáció eredményéről.

8. A Vásárlót nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha a megvásárolt áru átvétele előtt tudta, hogy annak hibája van, vagy az adott hibát maga okozta.

9. Indokolt reklamáció esetén a Vásárlónak joga van a reklamációval kapcsolatban felmerült, célirányú költségei megtérítésére. A Vásárló ezzel a jogával a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül élhet az Eladóval szemben.

10. A reklamációs ügyintézés módját a Vásárló választhatja meg.

11. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a Cseh Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. számú törvények szakaszai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz., a Cseh Köztársaságban érvényes törvény szabályozza.

VIII. Kézbesítés

1. A szerződő felek minden írásos levelezést elektronikus levelezés formájában kézbesíthetnek egymásnak.

2. A Vásárló az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail-címre kézbesíti a levelezést. Az Eladó a Vásárló felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail-címére kézbesíti a levelezést.

XI. A viták peren kívüli rendezése

1. Az Adásvételi Szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Fogyasztóvédelmi Főosztály, 1051 Budapest, Sas u. 19, internetes cím: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/) az illetékes. Az Eladó és a Vevő között az Adásvételi Szerződés alapján felmerülő nemzetközi viták rendezésére a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage oldalon található online vitarendezési platform használható.

2. A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, és a 2006/2004/EK rendelet, valamint a 2009/22/EK irányelv kiegészítéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerint a magyarországi kapcsolattartó pont az Európai Fogyasztói Központ Magyarország, melynek székhelye: 1440 Budapest, Pf. 1, internetes címe: https://www.magyarefk.hu/hu/.

3. Az Eladó jogosult a termékeit vállalkozói engedély alapján értékesíteni. A vállalkozói ellenőrzést a saját hatáskörében az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság végzi. A Cseh Fogyasztóvédelmi Hatóság többek között a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvénynek való megfelelés felügyeletét végzi, meghatározott keretek között.

X. Záró rendelkezések

1. Az Eladó és a Vásárló között létrejött összes megállapodás a Cseh Köztársaság törvényeivel összhangban jön létre. Ha az Adásvételi Szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy erre a kapcsolatra a Cseh Köztársaság jogrendszere lesz az irányadó. Ez a megállapodás nem érinti a Vásárlónak az általánosan kötelező jogszabályokból eredő jogait.

2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

3. Az Eladó weboldalával kapcsolatos minden jog, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illeti meg. Tilos a weboldalt vagy annak bármely részét másolni, módosítani vagy más módon felhasználni az Eladó hozzájárulása nélkül.

4. Az Eladó nem vállal felelősséget az online áruházba harmadik felek által történő beavatkozásból vagy annak rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. A Fogyasztó az online áruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatívan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik feleknek, hogy beavatkozzanak az online áruházat alkotó szoftverekbe vagy egyéb összetevőkbe, hogy jogosulatlanul használják azokat, esetleg az online áruházat vagy annak részét/részeit vagy szoftvereit a céljával és rendeltetésszerű használatával ellentétes módon használják.

5. A Vásárló vállalja a Cseh Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése szerinti körülmények megváltozásának kockázatát.

6. Az Adásvételi Szerződést az Általános Szerződési Feltételekkel együtt az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

7. Az Általános Szerződési Feltételek szövegét az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

8. Az Elállási Nyilatkozat formanyomtatványának mintája az Általános Szerződési Feltételek csatolmánya.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. augusztus 23-án lépnek hatályba.